Bioloski Fakultet
Tradicija Bioloskog Fakulteta datira jos od 1853 g. U pocetku botanika i zoologija su se izucavali u skolopu tadasnjih fakulteta sve do 1995 g. kada se Bioloski fakultet odvaja od tadasnjeg prirodno-matematickog fakulteta i postaje samostalna univerzitetska jedninica.Od osnivanja oko 2 500 studenata je zavrsilo ovaj fakultet.Prvi predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti bio je upravo profesor sa ovog fakulteta, Josif Pancic.Fakultet podrzavaju tri instituta: Institut za zoologiju, institut za botaniku zajedno sa botanickom bastom"Jevremovac" i institut za fiziologiju i biohemiju. Na fakultetu predaju 18 redovnih i 10 vanrednih profesora, 23 asistenata profesora , 16 asistenata i 24 mladja asistenta.

Bioloski Fakultet Univerziteta u Beogradu :Studenski Trg 3       11000 Beograd

Tel:  +381 11 186635   i    636163
Fax: +381 11 638 500
Ziro racun: 40806-603-3-4014840 poziv na broj: 05 7048599

 

               Smjerovi na Bioloskom Fakultetu i raspored ispita na smjerovima
 
Smjer: Biologija
Smjer: Ekologija i zastita ziviotne sredine
Smjer: Molekularna biologija i fiziologija
Smjer: Profesor Biologije i hemije za osnovne skole
 

Uslovi Upisa na Fakultet:  Pored opstih uslova koji vaze sa SVE fakultete na ovom fakultetu se polaze kvalifikacioni ispit i to za smjer:

Biologija - biologija 
Molekularna biologija i fiziologija - biologija 
Profesor biologije i hemije za osnovne skole - hemija ili biologija 
Ekologija i zastita zivotne sredine - biologija 

Po programu Prirodno-matematickih gimnazija

Korisna Informacija:Broj studenata koji su se upisali na Bioloskom fakultetu (2000/2001 sk.g) i broj prijavljenih studenata u junskom ispitnom roku

Fakultet Broj studentata
Broj prijavljenih u junskom prijemnom roku
Budzet Sufinansirajuci Samofinansirajuci
Bioloski Fakultet 100 80  25  286
-biologija 40 45 5 -
-molekularna biologija i fiziologija 25 17 18 -
-molekularna biologija i fiziologija
  20
5 - -
-Ekologija i zastita zivotne sredine 15 13 2 -

 

Sumarski Fakultet
Univerzitetski nivo izucavanja sumarstva u Srbiji je uspostavljen dekretom iz 1920 godine, kada je odjeljenje sumarstva predstavljeno kao odvojena jedinica poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Devet godina kasnije Taj fakultet mijenja ime u Fakultet za poljoprivredu i sumarstvo a odlukom skupstine republike srbije 1949 ovaj fakultet je stvorio dva nova, poljoprivredni i sumarsko fakultet.Na fakultetu je do sada diplomiralo 5, 550 studenata a tri clana srpske akademije nauka i umjetnosti su bili profesori ovog fakulteta.Na fakultetu predaje 27 stalnih i 26 vanrednih profesora 27 asistenata i 26 mladnjih asistenata

Sumarski Fakultet Univerziteta u Beogradu :  

Kneza Viseslava 1      11000 Beograd

Tel:  +381 11 553122  
Fax: +381 11 545 485

 

               Smjerovi na Sumarskom Fakultetu i raspored ispita na smjerovima
 
Smjer:Diplomirani inzenjer sumarstva
Smjer:Diplomirani inzenjer sumarstva za obradu drveta
Smjer:Diplomirani inzenjer sumarstva za pejzaznu arhitekturu
Smjer:Diplomirani inzenjer sumarstva za zastitu od erozije
 

 Uslovi Upisa na Fakultet:
  Pored opstih uslova koji vaze sa SVE fakultete na ovom fakultetu se polazu kvalifikacioni ispiti i to za smjer:

Diplomirani inzenjer sumarstva-Biologija i matematika
Diplomirani inzenjer sumarstva za obradu drveta Fizika i Matematika
Diplomirani inzenjer sumarstva za pejzaznu
arhitekturu- Biologija i Likovno obrazovanje
Diplomirani inzenjer sumarstva za zastitu od erozije- Biologija i matematika

Korisna Informacija:Broj studenata koji su se upisali na Sumarskom fakultetu (2000/2001 sk.g) i broj prijavljenih studenata u junskom ispitnom roku

Fakultet Broj studentata
Broj prijavljenih u junskom prijemnom roku
Budzet Sufinansirajuci Samofinansirajuci
Sumarski Fakultet 270 120  120  500
-sumarstvo 120 35 35 -
-obrada drveta 80 35 35 -
-pejzazna arhitektura
  35
25 30 -
-zastita od erozije 35 25 20 -

 

Poljoprivredni Fakultet
Poljprivredni fakultet je osnovan 1919 u Zemunu kao jedna od sest univerzitetskih jedinica univerziteta u Beogradu. Vise od deset godina studenti su se selili na vise razlicitih lokacija sve do 1932 kada fakultet dobija svoju zgradu. Poslije drugog svjetskog rata Poljoprivredni fakultet je intezivno rastao i bio prvi fakultet koji je osposobljavao mlade ljude sa univerzitetskim znanjem. Od osnivanja da fakultet je zavrsilo 14 554 studenata. Jedan profesor sa ovog fakulteta je bio izabran kao clan srpske akademije nauka i umjetnosti.Na fakultetu predaju 63 stalna i 43 vanredna profesora, 54 asistenata profesora, 75 asistenata i 56 mladjih asistenata.

Poljoprivredni Fakultet Univerziteta u Beogradu :  

Nemanjina 6 Zemun      11000 Beograd

Tel:  +381 11 615315
       +381 11 3160191  
Ziro racun:  40805-608-7-3023472

 

               Smjerovi na Sumarskom Fakultetu i raspored ispita na smjerovima
 
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za ratarstvo
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za vocarstvo i vinogradarstvo
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za stocarstvo
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za zastitu bilja i prehrambenih proizvoda
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za melioraciju zemljista
Smjer:Diplomirani inzenjer poljoprivrede za odrzavanje i eksploataciju mehanizacije u poljoprivredi
Smjer::Diplomirani inzenjer poljoprivrede za agroekonomiju
Smjer:Diplomirani inzenjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda
Smjer:Diplomirani inzenjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda
 

 Uslovi Upisa na Fakultet:
  Pored opstih uslova koji vaze sa SVE fakultete na ovom fakultetu se polazu kvalifikacioni ispiti i to za smjer:
 
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za ratarstvo - Biologija i Hemija
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za vocarstvo i vinogradarstvo Biologija i Hemija
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za stocarstvo Biologija i Hemija
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za zastitu bilja i prehrambenih proizvoda Biologija i Hemija
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za melioraciju zemljista Fizika i Matematika
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za odrzavanje i eksploataciju mehanizacije u poljoprivredi Fizika i Matema.
Diplomirani inzenjer poljoprivrede za agroekonomiju Sociologija I matematika
Diplomirani inzenjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda Fizika i Hemija
Diplomirani inzenjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda Fizika i Hemija

Korisna Informacija:Broj studenata koji su se upisali na Poljoprivrednom fakultetu (2000/2001 sk.g) i broj prijavljenih studenata u junskom ispitnom roku

Fakultet Broj studentata
Broj prijavljenih u junskom prijemnom roku
Budzet Sufinansirajuci Samofinansirajuci
Sumarski Fakultet 440 125 125 613
-ratarstvo 70 20 20 -
-vocarstvo i vinogradarstvo 55 15 15 -
-stocarstvo
  70
15 15 -
-melioracije zemljista 30 10 5 -
-zastita bilja i prehrambenih proizvoda 40 20 10 -
-poljoprivredna tehnika 35 10 10 -
-agroekonomija 50 15 20 -
-tehnologija biljnih proizvoda 60 15 - -
-tehnologija animalnih proizvoda 30 5 10 -

                                                                       

 

 

Hosted by uCoz